JOB - Agentúra Rigorozky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

JOB

V prípade záujmu o spoluprácu nám, prosím, pošlite na náš e-mail: rigorozky@gmail.com žiadosť o prijatie do nášho tímu spolu so životopisom a ukážkami Vašej vlastnej tvorby, prípadne nám vyplňte formulár umiestnený na www.hlavy.sk.

Právny rámec našej spolupráce: zmluva o sprostredkovaní poradenstva a výskumu uzatvorená na obdobie vždy do konca kalendárneho roka (predlžujeme podľa spokojnosti)

Podmienky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, skúsenosti s písaním odborného textu, prípadne publikačnou činnosťou, prehľad vo svojom odbore, znalosť práce s internetom a literatúrou, kritické myslenie a akceptácia kritiky, snaha o odborný rast, správny time management (hlavne schopnosť dodržiavať termíny), spoľahlivosť po všetkých stránkach, odborný, gramaticky správny, štylisticky kvalitný a "slušný" písomný prejav, analytické myslenie, dokonalá znalosť služieb, ktoré budete poskytovať, znalosť metód vedeckého výskumu a pod. 

Doktorát a internet v mobile malou výhodou.

Systém práce: 

  • Pošleme Vám návrh rámcovej zmluvy. Podpisom zmluvy sa stávate súčasťou nášho tímu ako odberateľ ponúk (spracovateľ, poradca, korektor). 

  • Na Váš zadaný e-mail budeme posielať ponuky na realizáciu diel a služieb (spracovanie podkladov, formálna úprava, korektúry, poradenstvo), zákazky bývajú rôzne, náročnosť aj témy sa líšia, ale ponuky posielame každému bez rozdielu na odborné zameranie. S presne zadanou ponukou Vám pošleme vždy aj návrh výšky odmeny, ktorú Vám za jej realizáciu klient uhradí (teda neplatíme Vám my, ale zákazník).

  • Ak budete mať záujem ponúknutú zákazku zrealizovať, odpíšete na e-mail, pridelíme ju však tomu, kto skôr zareaguje alebo kto má s danou témou viac skúseností. V tomto smere praje šťastie skôr tým rýchlejším, oplatí sa mať v telefóne internet a reagovať na maily promptne. 

  • Medzitým zazmluvníme klienta (obvykle vyplní záväzný objednávkový formulár, ktorý Vám následne prepošleme). Pre nás sa zákazka stáva záväznou doručením formulára na Váš e-mail, pre Vás úhradou zo strany klienta. Klienti Vám platia vždy vopred. 

  • Doručovanie každého diela je rozdelené na niekoľko častí, posielate priamo klientovi vo vopred dohodnutých termínoch (buď podľa kapitol, alebo "balíčka" strán - napr. 4 x 20 strán).

  • Províziu 20 % z dojednanej ceny nám zaplatíte až po určitej dobe na základe doručenej faktúry (so splatnosťou 14 dní), t.j. v čase, kedy už máte peniažky dávno na účte.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky