JOB - Agentúra Rigorozky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

JOB

V prípade záujmu o spoluprácu nám, prosím, pošlite na náš e-mail: rigorozky@gmail.com alebo cez vpravo umiestnený formulár svoju žiadosť o prijatie do nášho tímu spolu so životopisom a ukážkami Vašej vlastnej tvorby.

Právny rámec našej spolupráce: rámcová zmluva o dielo uzatvorená na obdobie do konca kalendárneho roka

Podmienky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, skúsenosti s písaním odborného textu, prípadne publikačnou činnosťou, prehľad vo svojom odbore, znalosť práce s internetom a literatúrou, kritické myslenie a akceptácia kritiky, snaha o odborný rast, správny time management (hlavne schopnosť dodržiavať termíny), spoľahlivosť po všetkých stránkach, odborný, gramaticky správny, štylisticky kvalitný a "slušný" písomný prejav, analytické myslenie, dokonalá znalosť služieb, ktoré budete poskytovať, znalosť metód vedeckého výskumu a pod. 

Doktorát a internet v mobile malou výhodou.

Systém práce: 

  • Pošleme Vám návrh rámcovej zmluvy o dielo. Podpisom zmluvy sa stávate súčasťou nášho tímu ako zhotoviteľ (spracovateľ, poradca, korektor). 

  • Na Váš zadaný e-mail budeme posielať ponuky na realizáciu diel a služieb, zákazky bývajú rôzne, náročnosť aj témy sa líšia, ale ponuky posielame každému bez rozdielu na odborné zameranie. S presne zadanou ponukou Vám pošleme vždy aj návrh výšky odmeny, ktorú Vám za jej realizáciu uhradíme.

  • Ak budete mať záujem ponúknutú zákazku zrealizovať, odpíšete na e-mail, pridelíme ju však tomu, kto skôr zareaguje alebo kto má s danou témou viac skúseností. V tomto smere praje šťastie skôr tým rýchlejším, oplatí sa mať v telefóne internet a reagovať na maily promptne. 

  • Medzitým si zazmluvníme klienta a zákazku pripravíme tak, aby bola záväzná. Klienti nám platia vopred, takže, keď Vám my pošleme elektronickú záväznú objednávku (nezáleží pritom či ste podnikateľ, alebo nepodnikateľ), môžete si byť už istý, že písať nebudete zbytočne, záväznosť je potvrdená platbou. Začínať s písaním však odporúčame naozaj až po jej doručení, nikdy nie skôr, samotný ponukový mail je nezáväzný.  

  • Doručovanie každého diela je rozdelené na niekoľko častí doručených v dohodnutých termínoch (buď podľa kapitol, alebo "balíčka" strán - napr. 4 x 20 strán). Za každú doručenú časť objednaného diela Vám do 14 dní uhradíme alikvótnu časť odmeny, vždy len bankovým prevodom na Vaše č. účtu.  
ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO TÍMU
Nepodnikateľ

PodnikateľNesúhlasím s uchovaním osobných údajov po dobu 2 rokov

Čestne prehlasujem, že mám vek nad 18 rokov

Po odoslaní Vašej záväznej objednávky Vám príde na Váš e-mail automatická odpoveď, v prípade, že by ste ju z technických alebo iných príčn neobdržali, kontaktujte nás, prosím, cez e-mail rigorozky@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0911 109 955.

Ďakujeme!
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky