CENNÍK - Agentúra Rigorozky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

CENNÍK

Podklady k referátu 
C: 3 EUR/ str., B: 4 EUR/ str., A: 5 EUR/ str.

Podklady k semestrálnej práci a eseji
C: 5 EUR/ str., B: 6 EUR/ str., A: 7 EUR/ str.

Podklady k bakalárskej a diplomovej práci
C: 6 EUR/ str., B: 7 EUR/ str., A: 8 EUR/ str.

Podklady k I. atestačnej práci
C: 6 EUR/ str., B: 7 EUR/ str., A: 8 EUR/ str.

Podklady k II. atestačnej práci
C: 7 EUR/ str., B: 8 EUR/ str., A: 9 EUR/ str.

Podklady k rigoróznej práci, MBA a MHA
C: 7 EUR/ str., B: 8 EUR/ str., A: 9 EUR/ str.

Podklady k špecializačnej práci
C: 7 EUR/ str., B: 8 EUR/ str., A: 9 EUR/ str.

Podklady k dizertačnej a habilitačnej práci
C: 9 EUR/ str., B: 10 EUR/ str., A: 11 EUR/ str. 

Vedecký článok
C: 10 EUR/ str., B: 11 EUR/ str., A: 12 EUR/ str.

Vedecký poster/ infopanel
C: 15 EUR/ ks, B: 17 EUR/ ks, A: 19 EUR/ ks

Štatistická  analýza a interpretácia
C: 7 EUR/ str., B: 8 EUR/ str., A: 9 EUR/ str. 
+ príplatok za náročnosť analýzy a počet hypotéz/ súborov/ vzoriek/ opakovaní

Konzultácie k záverečnej práci
C: 5 EUR/ hod./e-mail, B: 6 EUR/ hod./e-mail, A: 7 EUR/ hod./e-mail 
+ cestovné náklady, ak sú potrebné

Oficiálne školenie s posudkom
C: 10 EUR/ hod./ str./ mail, B: 11 EUR/ hod./ str./ mail, A: 12 EUR/ hod./ str./ mail 
+ cestovné náklady, ak sú potrebné

Kurzy písania
C: 16 EUR/ hod., B: 18 EUR/ hod., A: 20 EUR/ hod. 
+ cestovné náklady, ak sú potrebné
Prezentácia 
C: 4 EUR/ sl., B: 5 EUR/ sl., A: 6 EUR/ sl.

Prezentácia k obhajobe
C: 5 EUR/ sl., B: 6 EUR/ sl., A: 7 EUR/ sl.
(cena zahŕňa aj čítanie)

Textová príprava k obhajobe
C: 10 EUR/ str., B: 11 EUR/ str., A: 12 EUR/ str.
(cena zahŕňa aj čítanie)

Formálna úprava
0,40 EUR/ str. 

Rešerš literárnych prameňov
Anotovaný záznam: 0,50 EUR/ záznam
Záznam s charakteristikou obsahu: 3 EUR/ záznam

Návrh výskumných metód
C: 9 EUR/ str./ hod./ mail, B: 10 EUR/ str./ hod./ mail, A: 11 EUR/ str./ hod./ mail

Príprava výskumu a dotazníka
C: 9 EUR/ str., B: 10 EUR/ str., A: 11 EUR/ str.

Realizácia výskumu
C: 60 EUR, B: 80 EUR, A: 100 EUR 
+ príplatky podľa časovej, fyzickej a metodickej náročnosti

Test zhody 
5 EUR/ dielo

Hĺbková kontrola originality celého diela 
0,70 EUR/ str.
(cena zahŕňa aj kontrolu primárnych a sekundárnych zdrojov)

Úpravy zhody, štylistické, obsahové a metodické úpravy 
5 až 9 EUR/ str. v závislosti od rozsahu úprav

Obsahová a metodická kontrola
0,90 EUR/ str.

Oprava gramatiky a preklepov
0,90 EUR/ str.

Pred-oponentské posúdenie (neoficiálny posudok)
C: 10 EUR/ str., B: 11 EUR/ str., A: 12 EUR/ str.
Úroveň spracovania/ kvality

A (profi): vysoko odborná úroveň spracovania/ vysoká kvalita/ 60 a viac literárnych prameňov na 50 strán/ vysoko odborná terminológia/ časovo mimoriadna náročnosť
Ukážka: "Determinanty súčasného stavu možno chápať ako recipročnú percepciu historických udalostí v kontexte širších exovplyvov pôsobiacich na našu postmodernú spoločnosť."   

B (excellent): nadštandardná úroveň spracovania/ vysoká kvalita/  30-60 literárnych prameňov na 50 strán/ odborná terminológia/ časová náročnosť
Ukážka: "Vymedzenie súčasného stavu sa dá chápať ako spiatočnícke vnímanie historických udalostí v kontexte faktorov pôsobiacich na našu súčasnú spoločnosť."  

C (standard): štandardná úroveň spracovania/ štandardná, "priechodná", kvalita/  do 30 literárnych prameňov na 50 strán/  bežná slovenská terminológia/ časová nenáročnosť
Ukážka: "Súčasný stav chápeme ako odraz historických udalostí pôsobiacich na našu dnešnú spoločnosť."  
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky